Đất nằm trong quy hoạch có được khai nhận thừa kế?

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Gia đình tôi có mảnh đất nằm trong khu quy hoạch treo, nay cha mẹ tôi đã già yếu và muốn lập di chúc để lại cho các con mảnh đất trên. Xin hỏi, đất nằm trong quy hoạch treo có được khai nhận thừa kế hay không?

Nguyễn Ngọc Hưng (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, gia đình bạn có quyền thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với mảnh đất mà cha mẹ để lại.

PHÒNG BẠN ĐỌC