Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật, 05:30, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?

Đào Thị Nga (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định hiện hành, thì khi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

Được hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Được hỗ trợ học nghề (tối đa 1 triệu đồng/người/tháng).

Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

PHÒNG BẠN ĐỌC