Cán bộ, công chức được từ chối tiếp công dân khi nào?

Cập nhật, 05:46, Thứ Ba, 23/06/2020 (GMT+7)

Xin cho biết, pháp luật hiện nay quy định những trường hợp nào thì cán bộ, công chức được phép từ chối tiếp công dân?

Võ Minh Thư (Mang Thít)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân 2013 quy định những trường hợp được từ chối tiếp công dân bao gồm:

Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC