Ngành giáo dục hỗ trợ cán bộ, giáo viên ảnh hưởng dịch COVID-19

Cập nhật, 05:56, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có hướng dẫn công đoàn các đơn vị thực hiện một số nội dung hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Cụ thể, cán bộ, nhà giáo, người lao động là ca bệnh F0 nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú 21 ngày được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người.

Ca bệnh F0 có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận, được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động bị tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 thì thân nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng (đối với công đoàn các đơn vị ngoài công lập phải đóng kinh phí công đoàn).

Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 khác và mức hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

CAO HUYỀN