Sổ tay

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Cập nhật, 10:32, Thứ Tư, 05/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Quyền con người được đưa vào chương trình giáo dục quốc dân từ năm 2017, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tạo nhận thức của người học về ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác.

Qua đó, cá nhân ý thức trách nhiệm nghĩa vụ của mình với Nhà nước, xã hội, góp phần phát triển con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Chương trình giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường thực hiện đề án vào cuối tháng 12/2021.

Giáo dục chia theo từng cấp học, đối với trẻ em mẫu giáo là những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác.

Với học sinh phổ thông là một số kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người và có nâng cao mức độ kiến thức ở mỗi cấp học. Với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, học viên sinh viên được tiếp cận với quyền con người gắn bó với nghề nghiệp và những phạm trù sâu hơn.

Có thể thấy, sau 4 năm thực hiện đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” đã được thực hiện tốt và chúng ta tiếp tục tăng cường thực hiện đề án này.

Hiểu được quyền con người để học sinh, sinh viên có thể thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân góp phần xây dựng gia đình, xã hội ngày một văn minh, giàu đẹp. 

VĨNH PHÚC