Sách giáo khoa mới phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Vĩnh Long

Cập nhật, 15:29, Thứ Tư, 17/03/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Quyết định số 517 ngày 10/3/2021 về việc quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long.

Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long phải phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hình thức sách giáo khoa được trình bày rõ ràng, chính xác, cập nhật, phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc trưng địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ngôn ngữ được diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh, có hướng mở để học sinh liên hệ vận dụng, sử dụng các từ ngữ địa phương hợp lý. Nội dung phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa địa phương.

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa thiết kế theo hướng mở để nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động thích hợp, sát với thực tế của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên liên hệ thực tiễn.

Bên cạnh, sách giáo khoa phải phù hợp và đảm bảo cho giáo viên thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Sách phải phù hợp và đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

CAO THỤY