Sở GD- ĐT Vĩnh Long chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch COVID- 19 trong ngành giáo dục

Cập nhật, 14:55, Chủ Nhật, 27/12/2020 (GMT+7)

 

Sở GD- ĐT yêu cầu các đơn vị nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về dịch COVID-19.
Sở GD- ĐT yêu cầu các đơn vị nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch  COVID-19, ngày 27/12/2020, Sở GD- ĐT Vĩnh Long ban hành Công văn số 2593 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch  COVID-19 trong ngành giáo dục.

Theo đó, Sở GD- ĐT yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT các huyện- thị- thành tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các trường thuộc quyền quản lý; lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị tăng cường thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cùng thông điệp “5K” theo khuyến cáo của ngành y tế; tiếp tục cập nhật thông tin, khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, Bluezone. Đồng thời tích cực thực hiện “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

Tags: COVID-19