Nâng cao năng lực cộng đồng và các tổ chức chính trị- xã hội trong bảo vệ môi trường

Cập nhật, 08:52, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và ngày Đại dương thế giới 8/6, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN-MT) tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tham gia bảo vệ môi trường” tại xã Hòa Bình (Trà Ôn).

Các học viên được phổ biến kiến thức về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Đa dạng sinh học năm 2008; chương trình chống rác thải nhựa của Liên hiệp quốc (UNEP); kết quả thực hiện ở Việt Nam và Vĩnh Long. Bên cạnh đó, lớp tập huấn giới thiệu các mô hình thực tế của các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tham gia bảo vệ môi trường ở các tỉnh và Vĩnh Long.

Lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ, đoàn viên, hội viên nâng cao kiến thức, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định mới một cách sâu rộng, mạnh mẽ đến các đối tượng liên quan ở địa phương, để sớm đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội và các hội quần chúng, cộng đồng dân cư thực hiện quyền tham gia, giám sát và bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

PHƯƠNG THƯ