Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ máy tính bảng

Cập nhật, 16:09, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa thông qua quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng (MTB) thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ MTB theo thứ tự: hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (xét thứ tự ưu tiên cho người dân tộc thuộc ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025); hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với hộ gia đình được nhận MTB, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện để học sinh là thành viên trong hộ gia đình được sử dụng MTB phục vụ học tập; sử dụng MTB trong hộ gia đình để khai thác thông tin phục vụ phát triển kinh tế và thông tin thiết yếu khác trên mạng internet theo nhu cầu.

Đồng thời, lựa chọn dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng MTB và phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ, thủ tục phát triển thuê bao, thay đổi dịch vụ sử dụng, tạm dừng, đưa thuê bao ra khỏi danh sách đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo quy định.

NGUYỄN PHƯƠNG