Khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

Cập nhật, 06:56, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)

Ngày 17/3, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

Mục tiêu của đề án là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội LHPN hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác.

Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 HTX do phụ nữ tham gia quản lý; tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án để cụ thể hóa nội dung và nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023” với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

HẢI YẾN