Hơn 11.600 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật, 05:26, Thứ Tư, 02/11/2022 (GMT+7)

(VLO) 10 tháng của năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long đã tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 59.300 lượt người; tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 12.000 người.

Kết quả đã tham mưu cho Sở Lao động - TB - XH ban hành các quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 11.600 người.

Ở công tác dạy nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, đơn vị đã hỗ trợ học nghề cho trên 1.300 người.

Cùng thời gian trên, trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 68.800 lượt người, kết quả đã giới thiệu việc làm cho 2.720 người (trong đó 2.687 người làm việc trong nước và 33 người làm việc ngoài nước). Kết nối 615 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng 116.117 người.

Các tháng cuối năm, trung tâm phối hợp các địa phương, công ty, doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm nhằm tăng cường công tác kết nối cung - cầu lao động. Trong đó đẩy mạnh hỗ trợ người lao động thất nghiệp mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia thị trường lao động, ổn định việc làm, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

MINH THÁI