5 năm hiến hơn 604.000m2 đất xây nông thôn mới

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 01/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là tổng diện tích đất do cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã hiến với tổng trị giá trên 55 tỷ đồng, để góp phần cùng Nhà nước xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2022.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh còn vận động cán bộ, hội viên đóng góp tiền mặt hàng chục tỷ đồng và trên 32.370 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; làm mới và sửa chữa 482km đường giao thông nông thôn.

Tiêu biểu phong trào hiến đất xây dựng NTM có ông Nguyễn Văn Bé Tám (Trà Ôn) hiến 1.500m2 đất; ông Nguyễn Minh Quang và ông Bùi Văn Tám (Mang Thít) hiến lần lượt là 1.000 và 1.100m2 đất; ông Nguyễn Văn Hai (Tam Bình), hiến 500m2 đất; ông Nguyễn Văn Tiên (Long Hồ) hiến 500m2 đất; ông Huỳnh Văn Mây (Vũng Liêm) hiến 430m2 đất…

Hiện, các cấp hội đang tiếp tục tuyên truyền cho hội viên, nông dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; vận động và tham gia thực hiện tốt các chương trình xã hội hóa về giao thông nông thôn với tinh thần công khai dân chủ cùng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân thực hiện, dân kiểm tra, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

NGUYỄN PHƯƠNG