Chủ động ứng phó với mưa, lũ, triều cường

Cập nhật, 08:10, Chủ Nhật, 18/09/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo sản xuất cho 64.394ha cây lâu năm, cho hơn 41.000ha lúa Thu Đông, gần 30.000ha rau màu vụ Hè Thu đã xuống giống; cùng với 254ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản; đảm bảo thu hoạch an toàn sức khỏe của người dân, tránh xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp dân ứng phó với lũ, triều cường và sự cố thiên tai trong mùa lũ.

Theo đó, để ứng phó với trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động III với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2019, cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2, các đơn vị có liên quan cần theo dõi chặt chẽ, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến và dự báo lũ, triều cường thông qua hệ thống tin nhắn SMS và các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư vùng ảnh hưởng ngập lụt đều biết để kịp thời tổ chức ứng phó tốt.

Vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2022; đóng các cống, bộng khi mực nước đến mức báo động III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung. Tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và tại các tuyến đường ở các đô thị,…

NGUYÊN KHANG