Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt cao

Cập nhật, 08:18, Chủ Nhật, 18/09/2022 (GMT+7)

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh vận động được hơn 18,8 tỷ đồng, đạt trên 245% kế hoạch năm.

Thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã kịp thời hỗ trợ tặng quà gia đình chính sách gặp khó khăn, trợ cấp khó khăn cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Cùng với nguồn kinh phí tài trợ của một số đơn vị, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp trong tỉnh cũng góp phần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được các cấp chính quyền và ngành chức năng quan tâm thực hiện thời gian qua và tiếp tục trong hướng tới.

MINH THÁI