Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp, người bán quà vặt, kinh doanh lưu động... 3 triệu đồng/hộ

Cập nhật, 15:42, Thứ Sáu, 06/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ (tính theo hộ khẩu) và hỗ trợ 1 lần, đối với đối tượng nêu trên.

Trường hợp trong hộ có 1 hoặc nhiều người thuộc đối tượng theo quy định này thì cũng được hỗ trợ chung cho cả hộ 3 triệu đồng.

Điều kiện hỗ trợ là người đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định; có thời gian làm công việc từ 1 tháng trở lên và có thu nhập chính từ công việc này; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 hoặc một số quy định có liên quan...; thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2020; các thành viên trong hộ gia đình chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 15/5/2022.

MINH THÁI