Mẫu thẻ BHYT mới có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/4/2021

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 01/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện quyết định, kế hoạch của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT và triển khai thẻ BHYT, cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản thông tin về việc thay đổi mẫu thẻ BHYT mới từ ngày 1/4/2021.

Mẫu thẻ BHYT mới có hình chữ nhật, kích thước nhỏ hơn và có độ dày hơn mẫu thẻ hiện hành, được ép plastic sau khi in. Mẫu thẻ BHYT mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam (mẫu cũ là dấu phiên hiệu của BHXH cấp tỉnh), do Trưởng Ban Quản lý thu- Sổ thẻ thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký (mẫu cũ do Giám đốc BHXH tỉnh ký).

Mã số trên thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện hành); không thể hiện địa chỉ của người tham gia nhưng bổ sung nơi cấp, đổi thẻ BHYT; còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ cũ.

Mẫu thẻ BHYT mới sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/4/2021. Tuy nhiên, theo quy định của BHXH Việt Nam, khi đến thời điểm này nếu phôi thẻ BHYT cũ chưa sử dụng hết, cơ quan BHXH các cấp sẽ tiếp tục sử dụng in, cấp cho người tham gia cho đến khi hết mới được chuyển sang sử dụng theo mẫu thẻ BHYT mới.

Tại BHXH tỉnh Vĩnh Long, tính đến hết tháng 2/2021, số phôi thẻ BHYT cũ còn lại là 103.485. BHXH tỉnh đã dự trù phôi thẻ BHYT mới báo cáo BHXH Việt Nam, đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện- thị- thành tiếp tục sử dụng đến khi hết số phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ thì mới sử dụng phôi thẻ BHYT theo mẫu mới.

MINH THÁI