Xây dựng mới 164 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn

Cập nhật, 10:47, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

 

Hội Nông dân xã Long Mỹ (Mang Thít) tích cực tham gia mô hình nông dân bảo vệ môi trường.
Hội Nông dân xã Long Mỹ (Mang Thít) tích cực tham gia mô hình nông dân bảo vệ môi trường.

Để góp phần bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới 164 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn với 3.280 thành viên tham gia.

Một số mô hình tiêu biểu như: mô hình đoạn đường hoa; trồng cây xanh; thu gom rác sinh hoạt; bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất sau khi sử dụng đến nơi tập trung; ngày thứ bảy xanh; xây hầm biogas bảo vệ môi trường trong chăn nuôi…

Các cấp hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó có xây dựng khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp… Qua phát động, có gần 125.650 hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện, kết quả bình xét có gần 119.300 hộ đạt văn hóa, chiếm trên 94,9% hộ đăng ký.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN