68,8% hộ cựu chiến binh khá giàu

Cập nhật, 10:47, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

+ Cơ bản không còn hộ nghèo

Đến nay, toàn Hội Cựu chiến (CCB) TP Vĩnh Long đã cơ bản không còn hộ nghèo. Hiện, chỉ còn 1 hộ cận nghèo, chiếm 0,06%; có 1.042 hộ khá giàu, chiếm 68,8%.

Năm 1990, toàn hội có đến 27,7% hộ CCB nghèo. Nhờ duy trì khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay (125 tỷ đồng), đã tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động. Thành hội và cơ sở hội còn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 3.000 CCB, cựu quân nhân và
con em.

Bên cạnh việc trợ vốn, hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm giúp hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, đã có 80% hội viên được trợ vốn làm ăn có hiệu quả.

Năm 2019, Thành hội có 17 cán bộ, hội viên tham gia CLB CCB, cựu quân nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả do Hội CCB tỉnh thành lập. CLB ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CCB giúp nhau làm ăn, tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Thành hội còn khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình HTX, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh. Qua đó, đã có nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Nhiều CCB đã thành lập được doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả như: ông Lê Minh Lắm, Nguyễn Hữu Trí (Phường 4), ông Nguyễn Văn Bé Hai (Phường 5), ông Nguyễn Văn Sơn (Phường 9), ông Lê Thái Học (xã Trường An) và bà Đặng Thị Hiệp (xã Tân Ngãi).

Tiêu biểu trong vượt khó giảm nghèo, vươn lên khá giàu còn có anh Võ Văn Lơn (xã Tân Ngãi), anh Đỗ Cao Cần (xã Trường An), anh Phan Ngọc Vị (Phường 5)…

NGUYỄN PHƯƠNG