Tuyên truyền lưu động chủ đề "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Cập nhật, 07:58, Thứ Năm, 23/02/2023 (GMT+7)

Ngày 21/2- 17/3, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tổ chức tuyên truyền lưu động chủ đề “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại 8 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lê Hoàng Nam, các chương trình ca múa nhạc, kịch tuyên truyền được xây dựng với nội dung tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền có hiệu quả về thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 của tỉnh.

PHƯƠNG THƯ