Tuần phim chào mừng kỷ niệm "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Cập nhật, 06:08, Thứ Hai, 20/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo Bộ Văn hóa - TT - DL, từ 25/2 - 3/3, tuần phim chào mừng kỷ niệm “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” diễn ra trên toàn quốc.

Những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam. Sẽ có 10 bộ phim được trình chiếu trong Tuần phim lần này, trong đó có 4 bộ phim truyện (“Bình minh đỏ”; “Cơn giông”; “Phượng cháy; “Nhà tiên tri”), 4 phim tài liệu (Hồ Chí Minh, Năm 1946” phần 1 và phần 2; “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng”; “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”) và 2 phim hoạt hình (“Kỳ tích đầm Dạ Trạch”; “Đôi cánh kim cương”).

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua.

PHƯƠNG THÚY