Xuân về miền trái ngọt

Cập nhật, 07:04, Thứ Tư, 25/01/2023 (GMT+7)

Ai đã từng qua Phú Phụng, Phú Đa

Ước gặp lại món bánh xèo ốc gạo

Làng hoa ven đường như khoe sắc áo

Đẹp dáng hình con gái đất cù lao

Xe qua Vĩnh Bình xuôi xuống Phú Sơn

Ghé lại Cái Mơn vào thăm xóm đạo

Cho mùi trái cây lẫn vào tay áo

Mang vị quê hương theo suốt dặm trường

Chợ Lách chiều nay mưa bụi vương vương

Ướt cung đường ướt nụ hôn lên tóc

Em như khu vườn sum suê chồi lộc

Để anh lạc vào tìm gặp mùa xuân!

TRẦN THẮNG