Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới

Cập nhật, 19:35, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Chiều 10/1, Hội Văn học Nghệ thuật tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 217 hội viên, trong đó có 49 hội viên Trung ương. Năm 2022, hội tổ chức 4 cuộc triển lãm; tạo điều kiện cho 50 hội viên đi thực tế sáng tác; tổ chức giải văn học nghệ thuật định kỳ; giải ảnh tuyên truyền chủ đề “Văn hóa giao thông”…

Các hoạt động đã tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo, đồng thời góp phần mang các giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Thời gian tới, các hội viên tiếp tục học tập, rèn luyện, đổi mới nhận thức, tư duy, tích cực trong lao động sáng tạo nghệ thuật, sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động liên kết trong khu vực; từng bước cải tiến Tạp chí Văn nghệ Cửu Long; tiếp tục tổ chức các đoàn thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh…

 PHƯƠNG THƯ