Bình Tân

Chuẩn bị xây dựng Trung tâm Văn hóa và Công viên Truyền hình

Cập nhật, 09:46, Thứ Tư, 16/06/2021 (GMT+7)

Để xây huyện đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục, trong đó thực hiện chỉ tiêu về văn hóa, huyện Bình Tân đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và Công viên Truyền hình Vĩnh Long huyện Bình Tân.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu trên, huyện lập hồ sơ đấu thầu thiết kế- dự toán và đã triển khai đo đạc thu hồi đất. Dự kiến, tháng 8/2021 sẽ thi công. Tổng mức đầu tư của 2 dự án gần 195,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ thông qua ngân sách nhà nước.

Hiện, huyện đang tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao kết nối với các xã- thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa và rèn luyện thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

NGUYỄN PHƯƠNG