Cần đưa ra lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 30/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, lần đầu tiên Quốc hội quyết định thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Theo ý kiến của các đại biểu, việc đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp để thảo luận là đúng đắn, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.

Theo quy định, trước và sau mỗi kỳ họp, đại biểu Quốc hội sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo những nội dung của kỳ họp cũng như ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, trước mỗi kỳ họp, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng có tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.

Qua thống kê cho thấy, thời gian qua việc trả lời kiến nghị cử tri được thực hiện một cách nghiêm túc. Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế đối với những kiến nghị cụ thể, việc trả lời của một số bộ, ngành nhiều khi còn chung chung, mang tính viện dẫn luật mà không hướng dẫn lộ trình giải quyết cụ thể. Một số cơ quan, ban, ngành trả lời không đúng, trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, việc trả lời các kiến nghị đối với vụ việc còn chậm, nhiều bức xúc nổi cộm, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần đã được trả lời nhưng chưa có chuyển biến tích cực.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Ban Dân nguyện quan tâm hơn nữa, đôn đốc việc trả lời kiến nghị của cử tri với các bộ, ngành Trung ương- nhất là kiến nghị của cử tri được tiếp thu, triển khai nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, đối với những vấn đề mang tính sự vụ cụ thể, xử lý chế độ chính sách đối với người có công hay các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về quy trình, thủ tục mà địa phương đang bế tắc, việc trả lời cần có sự hướng dẫn cụ thể, trả lời chi tiết để từ đó các sở, ngành liên quan có thể áp dụng được và giải quyết được tận gốc.

Và để việc trả lời kiến nghị cử tri thời gian tới đạt hiệu quả tốt nhất, đúng với tính chất, mục đích là giải quyết kiến nghị chứ không chỉ trả lời kiến nghị, cần đưa ra lộ trình giải quyết, không trả lời theo kiểu viện dẫn quy định hiện hành có bất cập.

Đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và phải làm thường xuyên. Đặc biệt, cần giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc phối hợp, kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong vấn đề giải quyết các kiến nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị tại các kỳ họp thường kỳ nên đưa nội dung này vào thảo luận. Thông qua đó, trách nhiệm các cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền trong giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ được nâng cao hơn, chất lượng giải quyết các kiến nghị sẽ được nâng lên.

AN NHIÊN