Cần báo cáo lại với dân về tiếp thu ý kiến Luật Đất đai

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 17/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, khi cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân và việc tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo luật này.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật này thu được trên 12 triệu lượt ý kiến. Người dân quan tâm nhiều những vấn đề có liên quan sát sườn đến đời sống như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai và giá đất, vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hồ sơ dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến trình Quốc hội lần này đã được chuẩn bị công phu, được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc, kỹ lưỡng, chọn lọc nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, các trường ĐH, viện nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý dự thảo mới nhất đã có bước tiến rất quan trọng về chất lượng. Nhiều nội dung được sửa đổi chi tiết hơn, sát thực tế hơn, có tính khả thi cao hơn và từng bước tháo gỡ được những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai, phúc đáp được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hồ sơ này đã đủ điều kiện để tiếp tục trình với Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của việc thể chế hóa một cách đầy đủ các quan điểm, nguyên tắc và nội dung trong Nghị quyết 18 của Trung ương. Trong đó, một quan điểm rất quan trọng trong Nghị quyết 18-NQ/TW là “Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa và hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế”.

Song song đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tiếp tục rà soát để hoàn thiện sâu sắc hơn một số nội dung của dự thảo luật.

Đó là nội dung về cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều diện tích đất hoặc đầu cơ hoặc chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất; quản lý tiết kiệm, hiệu quả nguồn thu từ đất giữa Trung ương và địa phương; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản; cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai, trong dự thảo luật này.

Theo Nghị quyết 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định giao cho Chính phủ xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên có hình thức để báo cáo lại với nhân dân việc lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; đồng thời đề nghị rà soát để luật hóa cụ thể những vấn đề lớn được người dân mong đợi.

AN NHIÊN