Cần rà soát lại bộ tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật, 08:56, Thứ Tư, 10/05/2023 (GMT+7)

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp-PTNT liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo Bộ Nông nghiệp-PTNT, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 bước đầu đã hoạch định, xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương từng bước đi vào nề nếp. Tính đến tháng 4/2022, cả nước có 6.009/8.211 xã (73,2%) đạt chuẩn NTM; 258 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm 40,1% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Một số địa phương còn chậm ban hành các văn bản cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 theo phân cấp; chưa chủ động thực hiện công tác rà soát, xây dựng nhu cầu vốn đầu tư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư theo quy định; chưa tích cực chủ động duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và chưa thực sự phát huy hết nội lực trong nhân dân...

Đáng lưu ý, kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, điển hình như (Đồng bằng sông Hồng đạt 100%, Đông Nam Bộ đạt 92,6% trong khi đó Miền núi phía Bắc mới đạt 47,5%, Tây Nguyên mới đạt 57,8%); vẫn còn 4 tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%; đặc biệt, đến nay vẫn còn 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã NTM”…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quang Phương- Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát, cho rằng kế hoạch giám sát tối cao nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập để đề xuất giải pháp khắc phục. Với tư cách là cơ quan chủ quản chương trình, Bộ Nông nghiệp-PTNT cần phân tích rõ hơn nguyên nhân chủ quan của việc chậm ban hành, thiếu văn bản hướng dẫn, chồng chéo giữa văn bản của các bộ, ngành dẫn tới khó thực hiện tại cơ sở. Đặc biệt, cần rà soát lại bộ tiêu chí đảm bảo tương thích, phù hợp, nhất là tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phù hợp với từng địa bàn, có lộ trình thực hiện cụ thể.

Ông Trần Quang Phương cũng đồng tình với cách tiếp cận xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên tinh thần nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Ông cũng lưu ý, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về cách tiếp cận này, đặc biệt là phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

AN NHIÊN