Thúc đẩy phát triển xanh

Cập nhật, 09:02, Thứ Sáu, 12/05/2023 (GMT+7)

Chỉ số Xanh (PGI) lần đầu được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cùng thời điểm công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào tháng 4 vừa qua, nhằm thúc đẩy định hướng phát triển xanh, đầu tư xanh.

Theo VCCI, PGI là cách tiếp cận từ dưới lên trong nỗ lực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tiếp nối thành công của quá trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam giai đoạn vừa qua. PGI gồm 4 chỉ số thành phần: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường; chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.

Dẫn đầu bảng xếp hạng PGI công bố lần đầu, theo UBND tỉnh Trà Vinh, PGI là một công cụ chính sách hữu ích, có thể bổ trợ PCI để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường đảm bảo phát triển bền vững tại Việt Nam. Thời gian qua, Trà Vinh quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản đối với công tác bảo vệ môi trường. Cùng đó, đưa ra nhiều kế hoạch triển khai thực hiện, toàn hệ thống chính trị chú trọng công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ông Đậu Anh Tuấn- Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho biết đây là sáng kiến được VCCI khởi xướng với sự hợp tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Bằng việc xây dựng và công bố PGI, nhóm chuyên gia mong muốn khuyến khích, cổ vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách liên quan đến đầu tư và môi trường, chọn lọc được các dự án đầu tư thân thiện với môi trường; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường; định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm phát thải, ngoài việc xây dựng và hoàn thiện chính sách thì thúc đẩy thực thi cũng hết sức quan trọng. PGI sẽ cổ vũ và thúc đẩy thực thi, khuyến khích các địa phương nâng cao chất lượng thực thi.

YÊN HƯƠNG