Dấu ấn điều hành của Chính phủ

Cập nhật, 08:05, Thứ Năm, 21/07/2022 (GMT+7)

Tăng trưởng GDP quý II/2022 đạt 7,72%, cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 6 tháng, GDP tăng trưởng 6,42% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ trước đó là tăng trưởng từ 5,1- 5,7%. Kết quả kể trên là nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Nhìn lại tình hình thế giới thời gian qua có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Trong nước, khó khăn chồng thêm khó khăn khi các hoạt động kinh tế- xã hội đang dần hồi phục trong trạng thái bình thường mới thì giá xăng dầu, chi phí đầu vào cho sản xuất... tiềm ẩn rủi ro, thách thức đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp.

Trong bối cảnh đó, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ theo đúng tinh thần chủ đề điều hành năm 2022, đó là “đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, thích ứng với bối cảnh mới, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những yếu kém, điểm nghẽn từ lâu. Chính phủ đã tập trung cho 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ trình Quốc hội 5 công trình quan trọng quốc gia tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển, việc giải ngân các chính sách hỗ trợ hầu hết đạt kết quả tốt, đến nay đã đạt hơn 48.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng lần đầu tiên vượt mốc 100.000, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 76.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh, những kết quả hết sức tích cực có được còn nhờ những thành quả kiểm soát dịch bệnh và những quyết sách chiến lược đúng hướng, bản lĩnh, sáng suốt, kịp thời thời gian qua của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phục hồi mạnh hơn của nền kinh tế trong thời gian tới.

N. HOÀNG