Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước

Cập nhật, 15:38, Thứ Sáu, 01/12/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 1/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước (lĩnh vực pháp chế) trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá X. (ảnh)

Từ sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện trả lời 174/174 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó có 145 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp thu và giải quyết.

Tại buổi họp, các đại biểu tập trung đóng góp 13 vấn đề cử tri kiến nghị và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các ngành chức năng thuộc lĩnh vực pháp chế. Cụ thể, có 7 vấn đề thuộc lĩnh vực quốc phòng- an ninh; 6 vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có báo cáo bổ sung, trả lời một cách ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm và cần có kết quả cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích các chính sách pháp luật để cử tri thông hiểu tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng; tiếp tục chỉ đạo rà soát trả lời và giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền từng cấp…

Bên cạnh đó, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khi tổng hợp ý kiến cử tri cần cụ thể, đúng thẩm quyền giải quyết; đại biểu HĐND khi tiếp thu ý kiến cử tri cần thu thập đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA