Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước

Cập nhật, 19:19, Thứ Năm, 30/11/2023 (GMT+7)

(VLO) Chiều 30/11, Ban Văn hoá- xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo số 452 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước (lĩnh vực văn hoá, xã hội) trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá X. (ảnh)

Từ sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện trả lời 174/174 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó có 145 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp thu và giải quyết.

Tại buổi họp, các đại biểu tập trung đóng góp các vấn đề cử tri kiến nghị và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các ngành chức năng thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó, có 29 vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội, 6 vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, 6 vấn đề thuộc lĩnh vực chính sách xã hội.

Ban Văn hoá- xã hội đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, từng ngành, từng cấp để có trả lời cụ thể, rõ ràng; chỉ đạo các cơ quan, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật, các chính sách, nghị quyết đã ban hành.

Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND trong quá trình tiếp nhận ý kiến của cử tri phải xem xét, rà soát đúng thẩm quyền giải quyết để chuyển đến các cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ