Đổi tên Hội Khuyến học thành Ban Khuyến học

Cập nhật, 14:47, Thứ Năm, 30/11/2023 (GMT+7)

(VLO) Sáng 30/11, Hội Khuyến học Khối Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn thay đổi tên gọi Hội Khuyến học cơ sở thuộc Khối cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thành Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (ảnh)

Theo ông Trần Văn Bạch- Chủ tịch Hội Khuyến học Khối cơ quan tỉnh, việc thay đổi tên gọi Hội Khuyến học cơ sở trực thuộc Hội Khuyến học Khối cơ quan thành Ban Khuyến học nhằm thực hiện đúng theo Hướng dẫn 255 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Theo đó, sẽ có sự thay đổi lớn về trách nhiệm và thẩm quyền trong việc thành lập tổ chức khuyến học ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, chậm nhất 31/12/2023 sẽ hoàn thành việc thành lập Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, nh: XUÂN TƯƠI