Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước

Cập nhật, 08:50, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra 4 nhiệm vụ chính và giải pháp thực hiện, như: nâng cao năng lực, tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, tiêu, thoát nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu.

MỸ TRUNG