Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Cập nhật, 07:30, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Ngày 6/6, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trình tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa X sắp tới (ảnh).

Cuộc họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2023-2024;

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo và giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long…

 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa- Xã hội đã thống nhất về sự phù hợp nội dung, tính hợp hiến, hợp pháp với hệ thống pháp luật của các dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hoàn thiện lại các dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ