Tuyên truyền hiệu quả đề án phát triển BVĐK Vĩnh Long thành bệnh viện hạng I và bệnh viện tuyến cuối khu vực

Cập nhật, 17:08, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)
Bệnh nhi điều trị nội trú tại Khoa Nhi TTYT TP Vĩnh Long.
Bệnh nhi điều trị nội trú tại Khoa Nhi TTYT TP Vĩnh Long.

Ngày 7/6, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đến khảo sát Trung tâm y tế (TTYT) TP Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nội dung đào tạo, thu hút, bố trí nguồn nhân lực y tế tại BVĐK Vĩnh Long.

Thực hiện Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thông qua đề án phát triển BVĐK Vĩnh Long trở thành BV hạng I năm 2022 và BV tuyến cuối khu vực vào năm 2024, trong tháng 10/2022, TTYT TP Vĩnh Long tiến hành rà soát đối tượng theo nhu cầu chuyên môn của BVĐK Vĩnh Long và trình Sở Y tế bổ sung nguồn nhân lực cho BVĐK Vĩnh Long 37 viên chức của trung tâm. TTYT  thành phố cũng đã sắp xếp sáp nhập, thành lập mới các phòng chức năng và các khoa chuyên môn để đảm bảo số lượng viên chức theo quy định và chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022- 2026 trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo, nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể nên TTYT thành phố trình Sở Y tế xem xét nội dung kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho các viên chức cử đi đào tạo trong năm 2023.

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề xuất đơn vị tiếp tục triển khai tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị, về hiệu quả đề án phát triển BVĐK Vĩnh Long trở thành bệnh viện hạng I năm 2022 và bệnh viện tuyến cuối khu vực vào năm 2024; công khai, minh bạch đề án tổ chức lại TTYT TP Vĩnh Long; đồng thời động viên nhân viên y tế an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tin, ảnh: QUYÊN- NGA