Gần 509 tỷ đồng thực hiện phòng, chống hạn mặn

Cập nhật, 23:42, Chủ Nhật, 05/02/2023 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch Phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2022 - 2023. Tổng vốn thực hiện kế hoạch ước tính gần 509 tỷ đồng.

Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu nước sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt trong mùa khô năm 2022 - 2023 và cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là dân cư ở vùng gặp khó khăn về nguồn nước, góp phần đảm bảo và ổn định đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân trong tỉnh.

Đảm bảo nước tưới cho diện tích 45.000ha lúa, trên 22.800ha cây màu vụ Đông Xuân 2022 - 2023; hơn 41.000ha lúa và trên 19.200ha cây màu vụ Hè Thu, và hơn 68.300ha cây lâu năm hiện có. Trong đó, đảm bảo ngăn mặn, cấp nước tưới cho hơn 20.000ha lúa Hè Thu, hơn 3.700ha cây màu ở các huyện bị nhiễm mặn cao trên 4‰ (Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Tam Bình và Long Hồ).

Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt chú trọng cấp nước sinh hoạt cho hơn 12.700 hộ ở nông thôn hiện chưa có nước máy sử dụng, hộ ở trong nội đồng xa kênh, rạch lớn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do nguồn nước bị cạn kiệt và bị ô nhiễm, nhiễm mặn…

Kế hoạch với 3 kịch bản xâm nhập mặn xảy ra: kịch bản 1 - xâm nhập mặn nhẹ hơn mùa khô năm 2015 - 2016, mực nước sông, rạch sụt giảm nhẹ; kịch bản 2 - xâm nhập mặn như năm mùa khô năm 2015 - 2016, mực nước sông, rạch sụt giảm mạnh; kịch bản 3 - mặn xâm nhập rất sâu, độ mặn lên rất cao như xảy ra trong mùa khô 2019 - 2020; mực nước sông, rạch rất thấp.

NGUYÊN KHANG