Quý IV/2022: Hoàn thành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm

Cập nhật, 17:36, Thứ Năm, 15/09/2022 (GMT+7)

 

Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm đã hoàn thành một số hạng mục.
Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm đã hoàn thành một số hạng mục.

Dự án hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm) được triển khai thực hiện từ tháng 3/2018, đến nay đã hoàn thành 97% khối lượng. Còn lại một số hạng mục dự kiến đến quý IV/2022 sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Theo đó, hạng mục nâng cấp tuyến đê bao sông Cổ Chiên đã đưa vào sử dụng trong tháng 12/2021. Hạng mục cống Giồng Ké đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Còn lại hạng mục cống Cái Tôm và hạng mục nạo vét kinh Trung Trạch và cống hở Trung Trạch kết hợp trạm bơm 10.000 m3/h dự kiến đưa vào sử dụng trong quý IV/2022.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 162,3 tỷ đồng. Việc đầu tư dự án được kết hợp với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có, đảm bảo chủ động ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, góp phần ngăn lũ triều cường, chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho người dân, phục vụ có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Tin, ảnh: THỤY VŨ