Phát huy vai trò nòng cốt của công an nhân dân trong phòng chống tội phạm

Cập nhật, 16:28, Thứ Năm, 15/09/2022 (GMT+7)

 

Ngày 15/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tại Công an tỉnh. (ảnh)

Thời gian qua, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thể chế hóa kịp thời và triển khai, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên về công tác PCTP và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra. Tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội năm 2021 được kiềm chế, kéo giảm 15,59% so với năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022, giảm 22,44% so với năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19; tăng 1,54% so với cùng kỳ 2021. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh- Nguyễn Bá Tòng kiến nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc chủ trì và phối hợp triển khai, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chính sách pháp luật về công tác PCTP, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người thông qua việc khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quản lý chặt chẽ địa bàn, rà soát đánh giá các đối tượng. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh hoạt động của các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo PCTP, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCTP.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA