Hơn 73 tỷ đồng thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công

Cập nhật, 18:24, Thứ Tư, 14/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 14/9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đến giám sát kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn theo Quyết định số 290/2005/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (ảnh)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quá trình triển khai thực hiện Quyết định 290 có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương và đặc biệt là ở cấp cơ sở trong thực hiện rà soát, thống kê đối tượng, hướng dẫn lập hồ sơ và tổ chức thẩm định, giải quyết chế độ chính sách… góp phần tạo thuận lợi cho việc triển khai chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh đã có quyết định giải quyết cho hơn 22.500 đối tượng với số tiền hơn 73 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng mắc của cấp cơ sở, đồng thời, tạo được uy tín, niềm tin của những người có công đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh- Phó trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, phân loại đối tượng cụ thể; phát huy vai trò hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương trong công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định 290 đến nhân dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm chính sách các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác này; có những giải pháp, hướng giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA