Giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác của công an

Cập nhật, 20:40, Thứ Hai, 08/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Tại hội nghị vừa qua về công tác giáo dục, đào tạo trong công an nhân dân (CAND), Bộ Công an cho biết, quá trình thực hiện đã bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Công tác tuyển sinh và thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới và linh hoạt trong tình hình dịch COVID-19. Các trường CAND tập trung hoàn thiện, đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã được quan tâm xây dựng về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số học viện, trường đã huy động cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tăng cường, hỗ trợ công an địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương, học viện, nhà trường trong CAND thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ năm học 2021- 2022 thích ứng với đại dịch COVID-19.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, đào tạo theo nhu cầu công tác, theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm cung cấp, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ.

NGÂN- THỊNH