Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi kinh tế

Cập nhật, 19:12, Thứ Hai, 08/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban Chỉ đạo có 20 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phục hồi kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long; tập trung khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các phương án thu, chi ngân sách; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư và xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng, tìm kiếm thị trường; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và thực hiện an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

KHÁNH DUY