Long Hồ: 10/14 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Cập nhật, 13:53, Thứ Tư, 20/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, chỉ còn 4 xã chưa đạt tiêu chí này, là An Bình, Thanh Đức, Long An và Thạnh Quới.

Huyện đang thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế- xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã. Đồng thời, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại.

Để xây nông thôn mới về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật thì xã phải có cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; tổ chức chính trị- xã hội của xã đạt loại khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

NGUYỄN XUÂN