Hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh

Cập nhật, 20:05, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

(VLO) UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện- thị xã- thành phố thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID- 19.

Theo đó, cần thực hiện theo hướng dẫn của BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch COVID- 19, thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh, hướng dẫn quy định cụ thể về đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam và các yêu cầu đối với việc quản lý người xin nhập cảnh, bao gồm: Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao và thân nhân(bố, mẹ, vợ, chồng, con); học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam;…; các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo và các trường hợp đặc biệt khác.

H.M