Tam Bình: Phấn đấu năm 2023 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 27/04/2021 (GMT+7)

 

Đến nay, huyện Tam Bình đã xây dựng đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Đến nay, huyện Tam Bình đã xây dựng đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đến nay, huyện đã xây dựng đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), gồm: giao thông, thủy lợi, điện, kinh tế.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 đạt tiêu chí huyện NTM, huyện Tam Bình đã đề ra lộ trình năm 2021- 2022 thực hiện đạt tiêu chí quy hoạch và 2 nội dung của tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục là y tế- giáo dục.

Năm 2023, thực hiện đạt các tiêu chí còn lại là: môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự- hành chính công và nội dung còn lại của tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục là văn hóa.

Dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí ước khoảng 150 tỷ đồng. Huyện Tam Bình phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM.

Ông Nguyễn Quốc Thái- Chủ tịch UBND huyện Tam Bình- cho biết, sẽ phân công cụ thể các thành viên phụ trách từng tiêu chí tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện các tiêu chí theo lộ trình, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ngành tỉnh theo kế hoạch phân công.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI