Trên 12,7% xã nông thôn mới bị giảm tiêu chí

Cập nhật, 14:02, Thứ Ba, 27/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, toàn tỉnh có 55/87 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, chỉ có 48 xã giữ vững 19/19 tiêu chí, do có 7 xã bị giảm tiêu chí, chiếm 12,7% số xã đạt chuẩn NTM.

Đó là các xã Hòa Bình, Tích Thiện, Thiện Mỹ (Trà Ôn); xã Hòa Phú, Bình Hòa Phước (Long Hồ); xã Hòa Lộc (Tam Bình) và xã An Phước (Mang Thít).

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, công tác nâng chất và giữ vững bộ tiêu chí đối với các xã đã được công nhận NTM có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

NGUYỄN PHƯƠNG