Bình Tân: Có 71.028 cử tri và 108 khu vực bỏ phiếu

Cập nhật, 05:47, Thứ Tư, 28/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Ủy ban Bầu cử huyện Bình Tân, toàn huyện có 71.028 cử tri, trong đó 35.297 cử tri nữ. Thị trấn Tân Quới là đơn vị có số cử tri đông nhất với 12.606 cử tri, xã Tân Hưng có số cử tri thấp nhất với 3.040 cử tri.

Ủy ban Bầu cử huyện đã nhận và phát thẻ cử tri cho ủy ban bầu cử các xã- thị trấn hoàn chỉnh để phát cho cử tri theo quy định.

UBND huyện đã ban hành 10 quyết định phê chuẩn với 108 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, thị trấn Tân Quới là đơn vị có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất với 20 khu vực (có 2 tổ X), tiếp theo là xã Tân Lược có 16 khu vực bỏ phiếu, xã Mỹ Thuận 12 khu vực bỏ phiếu…

Xã Tân Hưng có ít khu vực bỏ phiếu nhất với 5 khu vực. Toàn huyện có 84 đơn vị bầu cử, trong đó cấp huyện có 9, cấp xã- thị trấn có 75. Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo đúng quy định.

XUÂN- THỊNH