Vũng Liêm: Nhiều nhánh dây hạ thế không đảm bảo an toàn điện

Cập nhật, 19:24, Thứ Bảy, 02/01/2021 (GMT+7)

Theo Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện, người dân chưa ý thức cao trong việc tự quản lý, sửa chữa các nhánh rẽ hạ thế sau điện kế nên hiện nay rất nhiều nhánh dây hạ thế không đảm bảo an toàn điện. 

Bên cạnh đó, công tác phát quang giải tỏa cây cối dưới đường dây điện đã đầu tư chưa được người dân hoàn toàn đồng thuận dẫn đến việc thi công kéo điện cho các hộ dân gặp khó khăn, chậm tiến độ ảnh hưởng việc xin vốn đầu tư các công trình tiếp theo.

Tính đến nay, toàn huyện có 99,9% hộ có điện sử dụng, trong đó có 99,76% hộ sử dụng điện an toàn, còn 572 hộ sử dụng điện câu đuôi, 47 hộ chưa có điện.

Năm 2021, phòng sẽ phối hợp Điện lực Vũng Liêm, UBND các xã- thị trấn rà soát, vận động hộ dân lắp điện kế chính nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả; nghiệm thu nhánh rẽ dân tự kéo sau điện kế chính; khuyến khích vận động người dân sử dụng điện năng lượng áp mái.

THẢO NGUYÊN