1.407 khách hàng đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà

Cập nhật, 06:32, Thứ Bảy, 02/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Công thương, trong năm qua, tỉnh đã cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời nối lưới, khuyến khích các đơn vị, người dân tham gia đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Theo đó, đến nay đã có 11 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến liên hệ để khảo sát, phát triển điện mặt trời (trong đó, đã có 1 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng tại Vũng Liêm); 5 nhà đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho lắp đặt cột đo gió để thu thập số liệu gió tại khu vực huyện Vũng Liêm và Trà Ôn, làm cơ sở lập dự án đầu tư nhà máy điện gió tại tỉnh.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã có 1.407 khách hàng đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất khoảng 21,95MWp, tổng sản lượng điện hòa lưới là 7,2 triệu kWh. Trong đó, khách hàng sinh hoạt lắp điện mặt trời trên mái nhà có công suất 13,87MWp, khách hàng ngoài sinh hoạt lắp điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 8,08MWp.

Ngành tiếp tục khuyến khích các dự án điện năng lượng mặt trời nối lưới, các công trình đầu tư điện năng lượng mặt trời trên mái nhà, góp phần tăng cường nguồn điện sạch bằng nguồn đầu tư xã hội hóa.

THẢO LY