Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên

Cập nhật, 20:25, Thứ Hai, 04/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 4/1/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, góp phần vào kết quả chung của ngành.

Trong đó nổi bật là tham mưu thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc, thành công tốt đẹp.

Triển khai và tổ chức thực hiện vị trí việc làm cán bộ công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh, thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử cho 11/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sau đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua và định hướng giải pháp cho năm tới hoạt động hiệu quả hơn; ngoài ra còn thảo luận về chỉ tiêu phát triển đảng viên, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, việc tuyển dụng cán bộ công chức...

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy- nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, chuẩn bị tốt cho công tác quy hoạch nhiệm kỳ; chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; biểu dương nhân rộng những mô hình mới hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của từng địa phương, khu dân cư; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên...

HẢI YẾN