6 giảng viên quê Vĩnh Long được công nhận là phó giáo sư

Cập nhật, 05:01, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa xét công nhận 424 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2019.

Theo đó có 75 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh GS. Trong đó có 1 trường hợp đạt chuẩn theo hình thức đặc biệt. Có 349 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS. Theo Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, năm 2019 có 725 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS.

Có 6 giảng viên quê Vĩnh Long được xét công nhận chức danh PGS gồm: Hồ Thanh Thâm (Long Hồ)- ĐH Cần Thơ; Nguyễn Thái Sơn (Mang Thít)- ĐH Trà Vinh; Đặng Huỳnh Giao (Trà Ôn)- ĐH Cần Thơ; Nguyễn Khởi Nghĩa (Trà Ôn)- ĐH Cần Thơ; Võ Văn Tài (Vũng Liêm)- ĐH Cần Thơ; Phạm Thị Mai Thảo (Trà Ôn)- ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

KHÁNH DUY