Khoảng 40% cơ sở thuộc diện bắt buộc nhưng chưa mua bảo hiểm cháy, nổ

Cập nhật, 04:59, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Ngày 13/11/2019, trong phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội nghe trình bày báo cáo của đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014- 2018.

Theo báo cáo của đoàn giám sát, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC được quan tâm chỉ đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về công tác PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong giai đoạn giám sát, về thẩm duyệt PCCC đối với những dự án, công trình. Hiện vẫn còn 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC.
Tính đến tháng 7/2018, còn 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Ngoài ra, hiện toàn quốc đã có 52.771 cơ sở mua bảo hiểm cháy, nổ (chiếm 60%), còn 40% cơ sở thuộc diện nhưng chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (34.116 cơ sở)…

Dịp này, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất chủ trương xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại; chỉ đạo rà soát, xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến PCCC; ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị; chỉ đạo bố trí ngân sách PCCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

TÂM THI